آموزش اعتماد سازی فایل یا پوشه در آنتی ویروس نود 32 کامپیوتر

نحوه حمله این آنتی ویروس به یک فایل بر اساس شدت خطر آن فایل است. چه آن را نابود کند و چه قرنطینه کند با تصویر زیر مواجه خواهید شد :

این آنتی ویروس با سایر آنتی ویروس ها کمی متفاوت است. در این آنتی ویروس ، وقتی یک فایل آلوده شناسایی می شود و به قرنطینه منتقل

می شود ، شما نمی توانید بازیابی و اعتمادسازی کنید مگر آنکه ابتدا کامپیوتر خود را Restart کنید. بنابراین هم اکنون کامپیوتر را Restart کنید.

قدم اول ، غیرفعال کردن موقت آنتی ویروس است. سپس فایلی که مورد حمله قرار گرفته است را بازیابی کنیم ؛ آنگاه آن را اعتمادسازی می نمائیم.

برای غیرفعال کردن موقتی آنتی ویروس ، آنتی ویروس را باز کنید و از گزینههای سمت چپ ، بر روی Setup کلیک کنید:

سپس بر روی Computer protection کلیک نمائید:

در پائین پنجره ، بر روی عبارت Pause Antivirus and antispyware protection کلیک نمائید:

مدت زمان مورد نظر برای غیرفعال ماندن را بر روی یک ساعت قرار دهید که در حین انجام کار ، آنتی ویروس فعال نگردد و با Apply تأیید کنید:

آنتی ویروس به رنگ قرمز ، تغییر وضعیت میدهد و غیرفعال می شود.

برای بازیابی فایل مورد نظر ، از گزینههای سمت چپ ، بر روی Tools کلیک کنید و سپس از گوشهی سمت راست (پایین) ، More tools را انتخاب نمائید:

سپس بر روی Quarantine کلیک کنید:

بر روی گزارش مربوطه ، راست کلیک کنید و گزینه Restore را انتخاب نمائید و با Yes تأیید کنید:

فایل مربوطه به مکان اولیهی خود باز خواهد گشت. اکنون نوبت اعتمادسازی است.

وارد قسمت Setup شده و بر روی گزینه ی Computer protection کلیک نمائید:

در مقابل عبارت Real-time file system protection بر روی گزینه ی Edit exclusions کلیک کنید تا پنجره اعتمادسازی باز شود:

بر روی دکمه Add کلیک کنید و محل فایل مورد نظر را به برنامه معرفی کنید. اگر در آینده ، مکان فایل را تغییر دهید ، برای آنتی ویروس یک فایل

جدید محسوب می شود و به آن حمله خواهد کرد. بنابراین پیش از اعتمادسازی ، فایل را به محل مورد نظر خود ، منتقل و سپس اعتمادسازی نمائید:

پس از آنکه فایل مورد نظر را Add کردید ، همه پنجره ها را با OK تأیید کنید. اکنون می توانید به راحتی ، از فایل مورد نظر استفاده نمائید.

اکنون می توانید آنتی ویروس را فعال کنید. برای فعالکردن مجدد آنتی ویروس ، در صفحه اصلی آنتی ویروس ، بر روی عبارت مشخص شده در

تصویر زیر کلیک نمائید: