قبل از اینکه رایانه خود را به شخص دیگری برای مالکیت خود اختصاص دهید، باید همه چیز را از رایانه خود پاک کنید. در اینجا چند گام ساده برای انجام آن با CCleaner آورده شده است.

مراحل :

 آموزش ccleaner, آموزش کار با ccleaner

CCleaner را نصب کنید.

 آموزش ccleaner, آموزش کار با ccleaner

حذف همه برنامه ها به جز درایورهای مورد نیاز.

 آموزش ccleaner, آموزش کار با ccleaner

همه فایلهای خود را حذف کنید.

 آموزش ccleaner, آموزش کار با ccleaner

CCleaner را باز کنید و همه موارد را در دو برگه در نوار کناری بررسی کنید.

 آموزش ccleaner, آموزش کار با ccleaner

روی “Run Cleaner” کلیک کنید ، و “Yes” را بزنید.

 آموزش ccleaner, آموزش کار با ccleaner

به “Registry” در نوار کناری بروید و “Analyze” را کلیک کنید ، بر روی “Fix selected issues…” کلیک کنید و سپس “No” را کلیک کنید و روی “Fix all issues” کلیک کنید.